Ωράριο λειτουργίας SITE για τηλεφωνικές παραγγελίες: Δευτέρα και Τετάρτη από 9:00πμ έως 18:30μμ. Τρίτη, Πέμπτη και Πρασκευή από 9:00πμ έως 20:30μμ.

  • phone
  • 2310 700 133 - 2310 709 505

Ανοξείδωτα Δοχεία

Αποσκληρυντες νερου

Περισσότερα

Οι αποσκληρυντές νερού είναι συσκευές, οι οποίες μειώνουν την σκληρότητα του νερού, αφαιρώντας από αυτό το Ασβέστιο Ca++ και το Μαγνήσιο Mg++. Αυτό το επιτυγχάνουν χρησιμοποιώντας κατιονική ρητίνη, η οποία έρχεται σε επαφή με το νερό και δεσμεύει από αυτό τα ιόντα του Ασβεστίου Ca++ και του Μαγνησίου Mg++. Ετσι το νερό εξέρχεται από το αποσκληρυντή απαλαγμένο από τα παραπάνω ιόντα και πλέον είναι ένα ''μαλακό νερό''. Οσο σκληρό και να είναι το νερό ο απασκληρυντής έχει την ικανότητα να μηδενίσει την σκληρότητα του.

Η ρητίνη όμως έχει πεπερασμένη ικανότητα αποσκλήρυνσης (συγκεκριμένη ποσότητα νερού), η οποία εξαρτάται από το πόσο σκληρό είναι το νερό. Αφού λοιπόν αποσκληρύνει αυτήν την ποσότητα νερού, μετά θα πρέπει ή να την αντικαταστήσουμε με νέα ή να αναγεννήσουμε την υπάρχουσα. Ο αποσκληρυντής λοιπόν κάνει αυτήν ακριβώς την διαδικασία. Μετά το πέρας της ικανότητας της ρητίνης, που την καθιστά πλέον ανενεργή, μπαίνει στην διαδικασία αναγέννησής  της. Αυτό το επιτυγχάνει χρησιμοποιώντας αλάτι, το οποίο περιέχει Νάτριο, και βοηθά στην ''πλύση'' της ρητίνης. Έτσι μετά από αυτήν την διαδικασία η ρητίνη είναι πάλι έτοιμη να απαοσκληρύνει το νερό.

Οι αποσκληρυντές διαστασιολογούνται σύμφωνα με την ποσότητα της ρητίνης που περιέχουν. Π.χ. : 10lt , 20lt κ.λπ.

Ανάλογα με το πως επιλέγεται ο χρόνος που θα γίνει μια αναγέννηση χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

  • Χρονικοί
  • Ογκομετρικοί
Η διαστασιολόγηση ενός αποσκληρυντή και η επιλογή του τύπου αλλά και του μεγέθους, γίνεται λαμβάνοντας υπόψη μας κάποια μεγέθη όπως :

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο : Αποσκληρυντές Νερού