Ωράριο λειτουργίας SITE για τηλεφωνικές παραγγελίες: Δευτέρα και Τετάρτη από 9:00πμ έως 18:30μμ. Τρίτη, Πέμπτη και Πρασκευή από 9:00πμ έως 20:30μμ.

  • phone
  • 2310 700 133 - 2310 709 505

Ανοξείδωτα Δοχεία

Καυστήρες Πετρελαίου

Περισσότερα

Η σωστή επιλογή του καυστήρα πετρελαίου, ο οποίος θα είναι όσο το δυνατόν περισσότερο προσαρμοσμένος στις ανάγκες μας, εξασφαλίζει την βέλτιστη απόδοση της εγκατάστασης, τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του λέβητα, την εξοικονόμηση καυσίμου και την προστασία του περιβάλλοντος.

Είναι επομένως βασικής σημασίας η κατασκευή των καυστήρων να στηρίζεται στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία και οι καυστήρες να είναι πιστοποιημένοι από επίσημους φορείς ώστε να καλύπτουν τις παραπάνω απαιτήσεις.

Επιπλέον, εξίσου σημαντικός είναι και ο ετήσιος έλεγχος του καυστήρα στα πλαίσια της συντήρησης για την εξασφάλιση της σωστής καύσης, όπως ορίζεται και από το νόμο.

Τέλος, είναι πολύ σημαντικό ο καυστήρας που θα επιλεγεί να ταιριάζει με το λέβητα μας. Σε αυτό πέρα από τις αποδόσεις πρέπει να συνυπολογίσουμε και άλλα ζητήματα όπως η αντίθλιψη του λέβητα, η κατάθλιψη του καυστήρα κ.α. Αυτά τα ζητήματα είναι αρκετά πολύπλοκα και για αυτό πρέπει να ακολουθούμε τις συμβουλές του εξειδικευμένου Μηχανικού που έχει κάνει τη μελέτη.