Ωράριο λειτουργίας SITE για τηλεφωνικές παραγγελίες: Δευτέρα και Τετάρτη από 9:00πμ έως 18:30μμ. Τρίτη, Πέμπτη και Πρασκευή από 9:00πμ έως 20:30μμ.

  • phone
  • 2310 700 133 - 2310 709 505

Ανοξείδωτα Δοχεία

Αντλίες πηγαδιών

Περισσότερα

Η ύδρευση μιας κατοικίας πολλές φορές είναι προβληματική είτε διότι δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης στην συγκεκριμένη περιοχή, είτε διότι η πίεση του δικτύου είναι ανεπαρκής.Με την χρήση της κατάλληλης αντλίας μπορούμε να αυξήσουμε την πίεση του νερού. Την αντλία μπορούμε να την συνδέσουμε κατευθείαν στο δίκτυο εάν η πίεση διατηρείται σταθερά στα 1 έως 2 bar ειδάλλως θα πρέπει να συνδέεται μέσω ενός μειωτή  πίεσης ή μιας δεξαμενής. Η επιλογή του πιεστικού συγκροτήματος εξαρτάται από το είδος και το πλήθος των καταναλώσεων που υπάρχουν, καθώς επίσης και τις ιδιαίτερες προτιμήσεις του χρήστη ανάλογα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν οι διάφοροι τύποι πιεστικών συγκροτημάτων.

Η αντλία του πιεστικού δύναται να είναι επιφανείας οριζόντια ή κατακόρυφη, απλή φυγόκεντρη ή αυτόματης αναρρόφησης μονοβάθμια ή πολυβάθμια αθόρυβη, καθώς επίσης και υποβρύχια (εάν χρησιμοποιείται κάποια στέρνα, πηγάδι ή δεξαμενή)