Ωράριο λειτουργίας SITE για τηλεφωνικές παραγγελίες: Δευτέρα και Τετάρτη από 9:00πμ έως 18:30μμ. Τρίτη, Πέμπτη και Πρασκευή από 9:00πμ έως 20:30μμ.

  • phone
  • 2310 700 133 - 2310 709 505

Ανοξείδωτα Δοχεία

Πολυβάθμιες

Περισσότερα

Οι αντλίες που κατασκευάζονται με πολλά στροφεία (φτερωτές) σε σειρά συνιστούν τις πολυβάθμιες αντλίες. Σε αυτούς τους τύπους των φυγοκεντρικών αντλιών η ποσότητα του υγρού που μεταφέρεται από τα στροφεία είναι πάντοτε η ίδια. Η κάθε πτερωτή χρησιμεύει μόνο για να αυξάνει την πίεση. Στην έξοδο της αντλίας το υγρό αποκτά ταχύτητα ίση προς την ταχύτητα που θα είχε αν είχαμε μόνο μια φτερωτή, ενώ η τελική πίεση δίνεται από τη διαφορά πίεσης που επιτυγχάνεται από τη μεμονωμένη λειτουργία της μιας φτερωτής, αν αυτή η τιμή πολλαπλασιαστεί επί τον αριθμό των πτερωτών.

Οι πολυβάθμιες αντλίες χρησιμοποιούνται για να καλύψουν ανάγκες όπου απαιτείται μεγάλο μανομετρικό (πίεση) με σχετικά μικρές παροχές. Ο αριθμός των βαθμίδων για δεδομένη πίεση και παροχή λειτουργίας υπολογίζεται έτσι ώστε ο ειδικός αριθμός στροφών κάθε πτερωτής να είναι της τάξης του 2.500  και με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται υψηλός ολικός βαθμός απόδοσης.

Ενα άλλο πλεονέκτημα των πολυβάθμιων αντλιών είναι η αθόρυβη λειτουργία τους σε σχέση με τις αντλίες τύπου jet με μια φτερωτή.